سامانه پاسخگویی به شکایات (با عنایت به یکپارچه شدن با سامانه 190 ، درحال بروز رسانی ست)
 
 
 
 
 
 
 
 

پاسخ گویی نظام سلامت کشور(سامانه 190)

 
 
 
     
     
   
  منشور حقوق بیمار   
 
 
  نهج البلاغه   
 
 
  آمبودزمان  
 
 
     
     

 
 
 

 
 
 

 
معرفی مدیریت بازرسی  
 

 عناوین 9 گانه صیانت از حقوق شهروندی

آئین نامه ها

جدول زمانبندی جلسات ستاد صیانت دانشگاه