تماس با ما

سازمان مرکزی دانشگاه  آدرس: مشهد، بلوارشهید فکوری، حدفاصل میدان شهیدجوان وآل شهیدی، شهرك دانش وسلامت
 
      تلفن : 38049191 051 
 
    نمابر: 051-38
 
    کدپستی :  
    سامانه پیام کوتاه :  
    پست الکترونیک :