مسئول دفتر

سرکار خانم ملیحه پاکیزه

تلفن تماس: 38049191

رایانامه  :  pakizem1[at]mums.ac.ir


شرح وظایف مسئول دفتر  

1-راهنمائی و ارائه مشاوره به مراجعین جهت ثبت و پیگیری شکایات ( مستندات،مراجعات قبلی به سایر و ...)

2- تنظیم برنامه های مدیریت، جلسات ، بازدیدها ، ملاقاتهای ارباب رجوع ، همکاران و...

3-  انجام کلیه هماهنگی ها ، پاسخگوئی ، ابلاغ دستورات  امور مورد نیاز دفتر اعم از حضوری و یا تلفنی

4- مستندسازی امور جاری و اجرایی دفتر مدیریت  ، پذیرایی و امور تکریم مراجعین و ارباب رجوع

5- رسیدگی به نظم و انضباط اتاق مدیریت و دفتر و محیط آرایی مناسب

6- سایر امور محوله