سيزدهمين اجلاس انجمن آمبودزمان آسيايي

سيزدهمين اجلاس انجمن آمبودزمان آسيايي كه روزهاي 16 و 17 مهر به ميزباني سازمان بازرسي كل كشور در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، با صدور بيانيه‌اي به كار خود پايان داد.