سامانه میز خدمات الکترونیکی

تکریم جامعه پزشکی تضمین حقوق بیمار

منشور اخلاقی

اصول اخلاقی، هنجارها و ارزش‌های معنوی یک نهاد

ارکان دانشگاه

هیات امنا، رئيس

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان تنها قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، مرکز فناوری‌های آموزشی را به مساحت یک هزار و 100 متر احداث نموده و در زمینه‌ی توسعه‌ی ارتباطات بین الملل و جذب دانشجو از سایر کشورها، در حال حاضر 250 دانشجوی بین الملل در سطوح دکترای عمومی ،تخصصی ،PHD ، ارشد و کارشناسی را در حال تحصیل دارد. همچنین اعزام دانشجویان مقاطع بالا به خارج از کشور برای تکمیل دوره‌های تخصصی، توسعه طب تسکینی و حمایت از طب فیزیکی، طب سنتی، روان‌پزشکی و گروه‌های معنویت‌گرا را در دستور کار دارد....ادامه مطلب
دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسیدکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی رئیس دانشگاه علوم پزشكي مشهد